• Инфляция падает, но цены все равно растут

  Бюро национальной статистики представило данные по инфляции за первые пять месяцев 2024 года. Так, за этот период была зафиксирована инфляция около 4% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Так, средние потребительские цены в мае 2024 года по сравнению с декабрем 2023 года выросли на 4,0%, в том числе на продукты питания – на 4,0%,…

 • Inflația scade, dar prețurile oricum cresc

  Biroul Național de Statistică a prezentat datele privind inflația in primele 5 luni ale anului 2024. Astfel, în această perioadă a fost înregistrată o inflație de cca 4% comparativ cu aceiași perioadă a anului 2023. Astfel, prețurile medii de consum în luna mai 2024 comparativ cu luna decembrie 2023  au crescut cu 4,0%, inclusiv la produse alimentare –…

 • Депопуляция Молдовы продолжается

  Недавно Национальное бюро статистики представило предварительные данные о численности населения. По состоянию на 1 января 2024 года население Республики Молдова составляло 2 423 300 человек, что на 69 тысяч или 2,8 % меньше, чем в 2023 году. Следует отметить, что на начало 2023 года в Республике Молдова все еще числилось 2 492 300 человек, что…

 • Depopularea Moldovei continuă

    Recent Biroul Național de Statistică a prezintat datele provizorii privind numărul populației. Astfel, la situația din 1 ianuarie 2024populația Republicii Moldova constituia 2.423.300 persoane, fiindîn scădere cu 69 mii persoane sau 2,8% față de anul 2023. Este de notat că la începutul anului 2023 Republica Moldova tot a înregistrat o populație de 2.492.300 persoane sau in…

 • Rezultatele vizitei Delegației FMI la Chișinău

  În mai 2024 Republica Moldova a fost vizitată de o delegație a Fondului Monetar Internațional (FMI), care a pregătit și publicat un raport de progres al economiei naționale. Această vizită a fost una ordinară care ține de evaluarea performanțelor economice și a politicilor implementate în cadrul acordului de finanțare cu FMI.  Astfel, echipa FMI a…

 • Retrospectiva economiei în anii 2008-2023

  În anii 2008-2023, Republica Moldova a traversat schimbări semnificative în viața politică, influențând în mod direct evoluția economiei naționale. Această perioadă poate fi împărțită în etape distincte, fiecare având o relație strânsă cu viața politică din țară și obiective partidelor de guvernare. În urma schimbărilor politice și a diverselor guvernări, obiectivele globale promovate au fost…

 • Carnea autohtona cucerește piata europeană?

  Exportul de carne din Moldova către Uniunea Europeană a fost subiectul intens discutat de către autoritățile naționale, precum și în cadrul presei loiale puterii. Dar, este important să clarificăm câteva aspecte legate de acest proces. În primul rând, este necesar să subliniem că nu toate tipurile de carne pot fi exportate, ci doar carnea de…

 • Starea bugetului de stat in primul trimestru a anului

  Raportul privind situația financiară a bugetului de stat pentru primul trimestru al anului 2024 indică că veniturile totale au atins suma de aproximativ 15,6 miliarde de lei. Această sumă cuprinde veniturile generale și cele colectate, totalizând 15,4 miliarde de lei, și veniturile provenite din proiecte finanțate din surse externe, în valoare de 138,6 milioane de…

 • Procesul de administrare a proprietății publice – compromis?

  Astăzi, Agenția Proprietății Publice a prezentat o platformă informațională nouă privind bunurile statului și modul de gestionare a acestora. Această platformă a fost creată cu suportul SOROS Moldova.  Agenția are misiunea de a asigura implementarea politicii statului în domeniile administrării și deetatizării proprietății publice, precum și a parteneriatului public-privat, exercitând, în numele Guvernului, funcțiile de…

 • Industrializarea țării: vorbe, fapte sau futurism?

  Programul național de dezvoltare industrială pentru anii 2024-2028, discutat la ședința guvernului de astăzi 17 aprilie 2024, vizează obiectivul de dezvoltare – Industrie, Inovație și Infrastructură (construirea unor infrastructuri reziliente, promovarea industrializării durabile și încurajarea inovației) din Strategia de Dezvoltare Națională până în anul 2030, precum și contribuie indirect la realizarea altor obiective: fără sărăcie;…